7a, rue de la MarieL-6211 KonsdrefUrgence: 112

Asatz - Baum auf StraŖe

08.01.2015 géint 19:36
Läit vun éis op der Platz: 7 Stéck
Gefierer déi matt waaren: 2 Stéck
Freimachen der Strecke Consdorf - Bech, welche von einem Baum versperrt wurde.